شبهه آنلاینتبلیغات

پرسش:

اگر کسی که باید طبق کفاره روزه، روزه پی در پی بگیرد (۳۱ روز پی در پی از ۶۰ روز) اگر بدون عذر یک روز آن را روزه نگیرد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

کسی که می خواهد کفاره روزه رمضان را بگیرد نباید موقعی شروع کند که در بین سی و یک روز، روزی که مانند عید قربان، روزه آن حرام است، باشد و اگر بدون عذر یک روز روزه نگیرد، یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد، باید روزه ها را از سر بگیرد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۹۶، م ۱۶۶۳)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

کسی که کفاره جمع بر گردن او ثابت شده چگونه باید روزه خود را بجا آورد؟

پرسش:

کسی که کفاره جمع بر گردن او ثابت شده چگونه باید روزه خود را بجا آورد؟

پاسخ:

کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، باید سی و یک روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکالی ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۶۴، م ۱۶۶۱)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

کفاره روزه قضا چقدر است لطفا توضیح دهید؟

پرسش:

کفاره روزه قضا چقدر است لطفا توضیح دهید؟

پاسخ:

اگر شخص به علت بیماری یا مسافرت و… روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضای آن نشده باشد علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مد طعام (۷۵۰ گرم آرد، گندم، برنج و…) بعنوان کفاره به فقیر بدهد و اگر بدون عذر عمدا روزه خود را باطل کرده باشد برای هر روز علاوه بر قضا ۶۰ مد طعام به ۶۰ مسکین باید بدهد و یا ۶۰ روز روزه بگیرد و اگر به چیز حرامی روزه را باطل کرده است علاوه بر اطعام ۶۰ مسکین برای هر روز، ۶۰ روز روزه هم باید بگیرد. (کفاره جمع به نظر آیات عظام سیستانی و خامنه ای مستحب است). (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۶۴، م ۱۶۶۰)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

پدرم قریب ۳۰ سال بیماری مربوط به معده داشته است و نمی توانسته روزه بگیرد. کفاره روزه ایشان به چه صورت است و همین طور مسئله روزه هائی که نگرفته است به چه ترتیب است؟

پرسش:

پدرم قریب ۳۰ سال بیماری مربوط به معده داشته است و نمی توانسته روزه بگیرد. کفاره روزه ایشان به چه صورت است و همین طور مسئله روزه هائی که نگرفته است به چه ترتیب است؟

پاسخ:

اگر در طول سال قادر به گرفتن روزه نبوده است قضای روزه ایشان لازم نیست. اگر کفاره آن را قبلا نپرداخته اند برای هر روز یک مد طعام (۷۵۰ گرم گندم و…) به فقیر غیر سید بدهید و اگر در طول سال می توانسته تدریجا قضا کند و نکرده، قضای آن هم باید گرفته شود. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۸۳، م ۱۷۰۳)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

اگر به قدری تشنه باشیم که از تشنگی از پا در آئیم و کمی آب بخوریم آیا روزه ما قبول است؟

پرسش:

اگر به قدری تشنه باشیم که از تشنگی از پا در آئیم و کمی آب بخوریم آیا روزه ما قبول است؟

پاسخ:

می توانید در تشنگی زیاد به مقداری که خطر رفع شود آب بیاشامید و بعدا هم قضای آن روز را بگیرید ولی کفاره ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۲۸، م ۱۵۸۱)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

در دوران نوجوانی بدور از دیدگاه بزرگترها روزه خود را عمدا باطل می کردم و گمان می کرده ام هیچ کس از این موضوع اطلاع ندارد حال کفاره دارد یا خیر؟ اگر من توان پرداخت کفاره را نداشته باشم تکلیف بنده چیست؟

پرسش:

در دوران نوجوانی بدور از دیدگاه بزرگترها روزه خود را عمدا باطل می کردم و گمان می کرده ام هیچ کس از این موضوع اطلاع ندارد حال کفاره دارد یا خیر؟ اگر من توان پرداخت کفاره را نداشته باشم تکلیف بنده چیست؟

پاسخ:

روزه هایی را که باطل نموده اید علاوه بر قضا، کفاره هم دارد و چنانچه فعلا قدرت بر پرداخت کفاره ندارید هر مقدار که قدرت دارید بپردازید و استغفار نیز بنمائید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۱۰۲۰، استفتائات رهبری، س ۸۴۲)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

اینجانب به علت معده درد و جثه ضعیفم نتوانستم همه روزه هایم را بگیرم و تعدادی از آنها را خورده ام سال گذشته هم به علت عفونت کلیه نتوانستم روزه بگیرم حال این روزه ها را که قضا شده، چه کار کنم، البته پدرم کفاره همه آنها را داده است؟

پرسش:

اینجانب به علت معده درد و جثه ضعیفم نتوانستم همه روزه هایم را بگیرم و تعدادی از آنها را خورده ام سال گذشته هم به علت عفونت کلیه نتوانستم روزه بگیرم حال این روزه ها را که قضا شده، چه کار کنم، البته پدرم کفاره همه آنها را داده است؟

پاسخ:

اگر می توانستید تا رمضان بعد قضای روزه ها را بگیرید و نگرفته اید علاوه بر کفاره قضای آن هم لازم است. اما اگر بیماری ادامه داشته و تا رمضان بعد توان قضای روزه ها را نداشته اید قضا ساقط و کفاره کافی است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۸۳، م ۱۷۰۳)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

کسی که روزه خود را با فعل حرام افطار کرده قضا و کفاره روز خود را یعنی ۶۰ روز را می تواند در چند سال بگیرد؟

پرسش:

کسی که روزه خود را با فعل حرام افطار کرده قضا و کفاره روز خود را یعنی ۶۰ روز را می تواند در چند سال بگیرد؟

پاسخ:

۳۱ روز از ۶۰ روز روزه کفاره به نظر بسیاری از فقهاء باید پی در پی باشد و بقیه آن اگر به تدریج انجام شود مانعی ندارد. البته افطار با فعل حرام بنا بر نظر اکثر فقهاء کفاره جمع دارد یعنی علاوه بر قضا و ۶۰ روز روزه، ۶۰ مسکین را هم باید اطعام نماید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۹۶۶، م ۱۶۶۲ و ۱۶۶۵)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آیا می شود احتیاطا کسی قضای نماز و روزه بگیرد؟ حال اگر احتمال بدهیم که در این روزه ها عمدا روزه را باطل کرده ایم ولی یقین نداشته باشیم در این صورت کفاره هم بر ذمه ما واجب می گردد؟

پرسش:

آیا می شود احتیاطا کسی قضای نماز و روزه بگیرد؟ حال اگر احتمال بدهیم که در این روزه ها عمدا روزه را باطل کرده ایم ولی یقین نداشته باشیم در این صورت کفاره هم بر ذمه ما واجب می گردد؟

پاسخ:

اگر یقین به بطلان یا قضای نماز و روزه خود ندارید قضای آنها واجب نیست. ولی اگر بخواهید احتیاط نمائید می توانید به تدریج نسبت به قضای نمازها و روزه ها اقدام نمائید مثلا در هر وعده یک نماز قضا هم بخوانید و یا در هر ماه چند روز روزه بگیرید. و پرداخت کفاره در فرض سؤال واجب نیست. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج ۱، ص ۱۰۱۹، استفتائات رهبری، س ۸۳۵)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

مدتی غسلهای خود را نادرست انجام می دادم، آیا به واسطه ابطال غسل، روزه هایم نیز باطل شده و قضا دارند؟

پرسش:

مدتی غسلهای خود را نادرست انجام می دادم، آیا به واسطه ابطال غسل، روزه هایم نیز باطل شده و قضا دارند؟

پاسخ:

روزه ها قضا ندارد. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۳۳۶، س۱۰۱)


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,