شبهه آنلاینتبلیغات

چرا خداوند این همه درباره پدر و مادر سفارش فرموده است؟ آیا با وجود این که می دانیم پدر و مادر، در کاری اشتباه می کنند، باز هم باید به آنها احترام بگذاریم؟

پرسش:

چرا خداوند این همه درباره پدر و مادر سفارش فرموده است؟ آیا با وجود این که می دانیم پدر و مادر، در کاری اشتباه می کنند، باز هم باید به آنها احترام بگذاریم؟

پاسخ:

در پاسخ حضرتعالی یادآوری چند نکته را مفید می‌دانیم:
۱٫ باید اعتراف نمود که جایگاه پدر و مادر از دیدگاه اسلام بسیار بلند و رفیع است، به اندازه‌ای که قرآن کریم سفارش‌های متعددی درباره‌ آنان فرموده است و در مواردی حتی احسان و نیکی به والدین را پس از مسأله توحید و یگانگی خداوند آورده است. مثلاً می فرماید:


more

برچسب ها : , , , , , , , , ,

باید چه کار کنم تا اخلاق و رفتارم با همه و به خصوص‌ پدر و مادرم بهتر شود؟

پرسش:

باید چه کار کنم تا اخلاق و رفتارم با همه و به خصوص‌ پدر و مادرم بهتر شود؟

پاسخ:

مقدمهنوجوان به تدریج که از سرزمینی آرام و بیخیال کودکی به دشتهای پرحادثة بلوغ میرسد، دگرگونیهایی را در خویش (هم در بُعد جسمانی و هم در بُعد رفتاری) احساس میکند، رفتارها، برخوردها و روابط نوجوان با اطرافیان گاه با مشکل روبرو میشود. امّا باید توجه داشت که این رفتارهای به ظاهر ناسازگار تا حدودی برخاسته از ویژگیهای دوران نوجوانی است و نمیتوان دربارة آن قضاوت اخلاقی نمود.


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

پدرم اخلاق خوبی ندارد و بنده می خواهم به او بفهمانم که باید اخلاق بهتری داشته باشد چگونه با او رفتار کنیم؟

پرسش:

پدرم اخلاق خوبی ندارد و بنده می خواهم به او بفهمانم که باید اخلاق بهتری داشته باشد چگونه با او رفتار کنیم؟ گاهی اوقات احساس می کنم خودم نیز اخلاق خوبی ندارم.

پاسخ:

مقدمه در بیان عظمت و جایگاه رفیع والدین، سخن بسیار است. ولی همین قدر اشاره کنیم که خداوند متعال به قدری برای پدر و مادر ارزش و مقام قرار داده که اطاعت از آنها را در کنار اطاعت از خویش بیان فرموده است: و لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احساناً.(۱) نپرستید مگر خداوند را و به والدین نیکی کنید. و امیرالمومنین علی ـ علیه السلام ـ نیز می فرمایند: «برالوالدین اکبر فریضة». نیکی و احترام به والدین، بزرگترین واجب و اطاعت است.(۲) با ذکر این مقدمة کوتاه، نکتة مهمی که چه بسا به ذهن خطور می نماید این است که اولاً حد و مرز اطاعت ما از والدین تا چه مقدار است و ثانیاً اگر از ناحیه آنها مورد بی مهری قرار گرفتیم چه کنیم؟


more

برچسب ها : , , , , , , , , ,

باید چه کار کنم تا اخلاق و رفتارم با همه و به خصوص‌ پدر و مادرم بهتر شود؟

پرسش:

باید چه کار کنم تا اخلاق و رفتارم با همه و به خصوص‌ پدر و مادرم بهتر شود؟

پاسخ:

مقدمه:نوجوان به تدریج که از سرزمینی آرام و بیخیال کودکی به دشتهای پرحادثة بلوغ میرسد، دگرگونیهایی را در خویش (هم در بُعد جسمانی و هم در بُعد رفتاری) احساس میکند، رفتارها، برخوردها و روابط نوجوان با اطرافیان گاه با مشکل روبرو میشود. امّا باید توجه داشت که این رفتارهای به ظاهر ناسازگار تا حدودی برخاسته از ویژگیهای دوران نوجوانی است و نمیتوان دربارة آن قضاوت اخلاقی نمود.


more

برچسب ها : , , , , , , , ,

فلسفة نیکی به پدر و مادر چیست؟

پرسش:

فلسفة نیکی به پدر و مادر چیست؟

پاسخ:

مقدمه: پدر و مادر نسبت به فرزند خود واسطة در آفرینش هستند و خداوند به خاطر این که پدر و مادر باعث به وجود آمدن فرزند می‌شوند، نیکی و شکرگزاری به آنها را هم‌ردیف شکرگزاری خویش قرار داده است. پدر و مادر به خاطر این که یک انسان را به وجود می آورند و با تمام سختی ها او را بزرگ می‌کنند و به جامعة انسانی تحویل می‌دهند شایستة تکریم و نیکی هستند. و اگر این نیکی و تکریم نباشد پدر و مادر دیگر انگیزه ای برای به وجود آوردن فرزندان ناسپاس نخواهند داشت. و نسل بشری را در مخاطرة انقراض و از بین رفتن قرار خواهند داد.


more

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,